Poppenhuis - Eftertanke & Inspiration

Assistansanordnare – Vilka tillstånd krävs?

Den som ska bli assistansanordnare behöver ha ett tillstånd för att få syssla med det. Det här bör inte blandas ihop med om man anställer sina assistenter på egen hand och inte har startat ett assistansbolag för just det, en situation som alltså inte kräver tillstånd – om ens egen assistans ska skötas själv.

Vad är IVO?

Det är IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som bolag och kooperativ kan skicka sin ansökan till. Planerar att man att starta en ny verksamhet som assistansanordnare krävs att man får svar och tillstånd från IVO att göra just det, innan man kan sätta igång. Och det är långt ifrån alla som får ja – en stor del får nej på sin ansökan, ofta som en följd av bristande information och svar i blanketterna som måste skicka in.

Något annat som är bra att känna till är att IVO ibland blir något överbelastade med ansökningar, varför det är bra att vara ute i så god tid som det bara går. Dessutom kan du behöva komplettera något om de anser att svaret inte är fullgott. Behövs en eller flera kompletteringar skickas in kan handläggningstiden bli ganska lång.

IVO prövar årligen omkring 3 000 ansökningar om tillstånd, totalt. För nyansökningar är den genomsnittliga handläggningstiden sex månader – alltså tiden det tar från att ansökan har skickats in tills dess att de har kommit med ett beslut. Bra att känna till dock är att vissa ärenden tar längre tid att handlägga – och andra kortare. Exakt vilka ärenden dröjer eller går snabbt att hantera, framgår inte på deras hemsida. Det man kan göra själv för att påskynda processen är att vara noggrann och se till att ansökan är helt komplett när man ansöker om att bli assistansanordnare.

Anställa privat

Väljer man att vara egen arbetsgivare och anställa assistenter för sitt barn eller för sig själv, måste man anmäla till Inspektionen för vård och omsorg att man finns. Dock görs ingen prövning av anmälningen, och du kommer därför inte heller att få beslut eller bekräftelse på detta. Det räcker helt enkelt med att skicka in din anmälan för att anmälningsskyldigheten ska anses vara fullgjord.

Köpa herrcykel

Det finns egentligen ingenting som inte går att finna när det kommer till herrcyklar. Oavsett var och hur man tänkt använda sin cykel är butikerna fulla av alternativ. För den som är ovan som cykelköpare kan det vara lätt att bli lurad av de olika kategorier som hopas i produktkataloger och på hemsidor. Tittar man explicit på herrcyklar får man vanligtvis se klassiska cyklar där man sitter i upprätt ställning under färden. Dessa finns i alla upptänkliga varianter. Fotbroms och pakethållare brukar vara standard på dessa cyklar. Är det just en klassisk herrcykel man är på jakt efter finns ingen anledning att leta vidare. Går man till en välsorterad butik på nätet kan man hitta alla kända märken. Ofta med gratis leverans ända hem.

För den som är ute efter en mountainbike eller annan lite grövre cykel för strapatser utanför cykelbanan finns naturligtvis också en rad alternativ. Dessa brukar dock sällan gå att finna under kategorin herrcyklar. Istället får man titta på den kategori man är intresserad av. Mountainbikes finns förvisso även i damutförande, men generellt är att män och kvinnor använder samma cyklar när det gäller just denna sorts varianter. Skillnaden mellan dam och herrcykel inom Mountainbike är att insteget är något lägre på de som anpassats för damer. Distansen från sadel till styre är också något kortare för att ge en bättre position under gång.

Vad är ditt behov?

Att köpa herrcykel gör man sällan. Detta är en av de affärer som görs någon gång ibland och väljer man en herrcykel av bättre sort, kan den hålla i flera generationer! Naturligtvis förutsatt att man tar hand om den och att den inte får samla damm under en trappa eller i en carport. Utbudet är stort vad gäller cyklar i alla kategorier och de val man gör kan många gånger ha stor inverkan på hur man sedan kommer att trivas med sin cykel. Har man på känn att man kommer att vilja köra även i terräng är en klassisk herrcykel inte det bästa alternativet. För den som mest cyklar i stan och vill ha en behaglig upplevelse av cyklingen, är denna kategori dock helt rätt!

Är en elcykel någonting man funderar på kan man hitta ett stort antal varianter som till det yttre såväl som när det rör teknik, är just en herrcykel av klassisk design samt med bekvämligheterna som följer av detta.

Vilken rökdetektor passar ditt hem?

Vilken rökdetektor passar ditt hem?

Varje hem bör absolut ha ett par brandvarnare. Billiga ”livförsäkringar” som varnar de som bor i huset om brand skulle uppstå. De enklaste kostar under hundra kronor och piper när de känner av rök. Det finns även dyrare modeller, rökdetektorer, med fler funktioner. Vilka funktioner man vill ha avgör främst priset. Vad passar bäst?

Larm till larmcentral

Genom en avancerad rökdetektor, som är kopplad till en larmcentral, blir man inte bara väckt av ett starkt ljud om rök skulle uppstå. Ett larm går även till en larmcentral. De kan i sin tur skicka ut väktare eller larma till brandkåren. 

Om en rökdetektor även har värmeindikator kan larmcentralen även bekräfta brand genom ökad värme i bostaden. Detsamma gäller om man har kamera. 

Kommunikation via sms

En ”smart” rökdetektor skickar ett sms, eller ringer upp, ägaren om larm skulle aktiveras. Man blir då direkt notifierad att larmet har utlösts. En fördel är då om man har en app som är kopplad till de olika enheterna i hemmet. Därmed kan man exempelvis se värmenivån i hemmet och dra slutsatser om brand uppstått eller om det är ”falsklarm”

Här finns en fördel om man kan lägga in flera telefonnummer på sändlistan vilket gör att även grannarna kan varnas om larmet går. De kan då mycket snabbt ta sig till hemmet och kolla om de kan göra något åt situationen. 

Kommunicerande med varandra

En stor skillnad mot de absolut billigaste brandvarnarna och en avancerad rökdetektor är att de senare kan kommunicera med varandra. Det kanske sitter tre detektorer över hela villan och om en av dessa utlöses kommer alla tre att tjuta. 

Varningen kan även ske på något olika sätt. Där det brinner kan exempelvis varnaren säga ”Brand” medan rökdetektorerna i andra rum säger ”Brand i annat rum”. På så vis kan man även lätt hitta branden och eventuellt hitta släcka den i tid. 

Därmed skapar man en trygghet i att man kan utrymma innan branden nått till det rum man befinner sig i. Med de billigare modellerna sker inte detta utan varje enhet varnar för sig själv. 

I val av rökdetektor är det alltså kommunikationen man bör fokusera på. Kommunicerar de med varandra, kommunicerar de med dig som bostadsägare, kommunicerar de med larmcentralen? Det ger större säkerhet. 

Ät hälsosamt istället för att banta

Ät hälsosamt istället för att banta

Har du funderat på att äta bantningspiller? Tänk en gång till. Det finns ingen bra anledning att använda piller. De fungerar inte. Om du läser instruktionerna noga så kommer du i samtliga fall att upptäcka att de säger samma sak. Ta dina bantningspiller tillsammans med en energibegränsad kost. Det är inte pillret som gör att du går ned i vikt, det är den energibegränsade kosten.

Bantningspiller påverkar inte grundförutsättningarna

Det viktigaste när det kommer till dietpiller och liknande är att du förstå deras syfte. Det är inte pillret i sig som får dig att gå ned i vikt. Det finns mängder av faktorer som påverkar din vikt på ett eller annat sätt, från dina gener till din livsstil. Just dessa två är de allra viktigaste. Vissa personer har lättare att gå ned i vikt än andra. Det gäller även för muskelbyggandet. Det finns tre kroppstyper som man har identifierat. Dessa är:

  • Ectomorph
  • Mesomorph
  • Endomorph

Ectomorph innebär att din kropp har svårt att lagra fett och bygga muskler. Mesomorph är kroppstypen som har lätt att bygga muskler samtidigt som de inte lagrar fett lika enkelt som andra kroppstyper. Slutligen har du endomorph, vilket är kroppstypen som har lätt att lagra fett och svårt att bygga muskler. Notera att lätt och svårt inte betyder garanterat och omöjligt. Personer som har ”rätt” kroppstyp kan också gå upp i vikt på grund av dålig kost och lite motion. Bantningspiller påverkar inte din kroppstyp på något sätt.

Som om inte kroppstyp var tillräckligt så finns det även andra skillnader i våra kroppar. Våra muskler kan exempelvis vara uppbyggda på olika sätt, med olika typer av muskelfibrer.

Vad är bantningspiller bra för?

Alla bantningspiller är inte dåliga så länge man vet vad de gör och använder de på rätt sätt. Att äta rätt är inte det lättaste och om det hjälper dig mentalt att ta ett piller så kanske det är ditt sätt att klara av den mentala biten. Om du läser instruktionerna så står det i 99 fall av 100 att du måste använda dina piller i samband med en balanserad kost och regelbunden träning. Det är trots allt där, i kosten och träningen, som förändringen kommer att ske.

Ett bra sätt att börja

För många krävs det bantningspiller för att man ska ta tag i vikten och hälsan. Det spelar i slutändan ingen roll, det viktiga är att du ser över din situation, inser hur du hamnade där och börjar ta de nödvändiga stegen för att skapa ett mer hälsosamt liv. 

Arbete i trädgård

Arbete i trädgård

Bland de många tjänster som erbjuds till fastighetsägare finns en rad olika marktjänster. Vad som går in under denna benämning är svårdefinierat och markarbete som begrepp används både för större och mindre arbeten. När det gäller arbete som beställs av fastighetsägare är det ofta en fråga om att hantera dränering, parker, träd och ytor. Många av de göromål som behöver göras regelbundet kan man lära sig relativt snabbt. Att jobba med träd är dock ett område som ställer en hel del krav på kompetens. Den som jobbar som arborist har en viktig ställning i fråga om markarbeten och parkskötsel. Personen skall kunna beskära träd på rätt sätt, samt anlitas specifikt för att kunna ta ner träd eller hitta vad som utgör hinder för att trädet skall må bra.

Parker och gårdar

Den som har en park eller stor trädgård i anslutning till sin fastighet kan vinna stort på att ta in hjälp med skötsel och förbättringar. Genom att ha ordning på grönskan kan man höja trivsel och kanske även värde på tomten. Det finns en rad olika tankar om hur närmiljön inverkar på atmosfären i ett område. Att fokusera på bra marktjänst i Stockholm kan göra stor skillnad!

Rör det sig om dräneringsarbete eller att göra stora förändringar, talar man om en typ av marktjänster som kräver andra förberedelser och anpassningar. De flesta uppdrag är dock sådant man kan dra igång omedelbart från och med att man bestämt sig. Gräsklippning, slyröjning och andra regelbundna uppdrag kan man beställa med kort varsel. För allas planering är dock frekventa uppdrag det bästa. Som ägare till en fastighet kan man då släppa tankarna på vad som behöver göras inom marktjänster i Stockholm eller i andra områden.

Rut och Rot har inverkat avsevärt på utbudet och har inneburit fördelar för många av de som tidigare undvikit att ta in proffshjälp. Därtill har antalet utförare kommit att stiga väsentligt. Zäkra är ett av de företag som erbjuder tjänster även utanför Stockholm. För info och tjänstedefinitioner kan ett besök på hemsidan behövas.

Att använda influencer marketing

Att använda influencer marketing

Man pratar alltmer om influencer marketing när man pratar om marknadsföring. Det är en ny kanal som företag kan använda för att kommunicera med sina kunder på och för att nå ännu längre med sin marknadsföring. Faktum är att influencer marketing är en marknadsföringsstrategi som växer allt snabbare och som allt fler företagare använder. Det är numera en viktig del i hur företag kan kommunicera och nå ut till sina olika kundsegment och målgrupper. 

Vad är influencer marketing? 

Influencer marketing går ut på att en person som har ett nätverk av lojala följare sprider ett speciellt budskap i sina olika kanaler. Ofta rör det sig om en person som är aktiv och känd inom olika sociala medier, till exempel YouTube eller Instagram. En del influencers har sin egen blog med många läsare och är på det viset en påverkare. Forskning visar att kunder i allmänhet lättare tar till sig ett budskap om det kommer från någon som vi känner förtroende för, någon som helt enkelt är trovärdig i kundens ögon. Influencer marketing har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept som fler och fler företag använder. 

Hur kan företag använda influencer marketing? 

I dagens stora mediebrus är det svårt för många företag att nå ut med sitt budskap och där kan influencer marketing revolutionera ert sätt att kommunicera. Det är sedan länge känt att åsikter eller recensioner som känns genuina, som är skrivna av ”riktiga” människor har stor genomslagskraft. Företag som Amazon eller Tripadvisor har stort utrymme på sina hemsidor för recensioner av olika produkter och tjänster för att locka besökare till sina butiker. Om en influencer för ur ert företags budskap är det ofta trovärdigare än om företaget själv kommunicerar via till exempel TV-reklam. Vi människor är ofta mer benägna att köpa en produkt eller en tjänst om vi fått dem rekommenderade av någon som vi litar på. 

Influencer marketing – en effektiv marknadsföring 

Alla studier visar att influencer marketing är mycket effektivt. Det gäller dock att vara noga när man väljer sina influencers och att studera vilken relationen påverkaren har till sina följare. Hur har hen byggt upp sin publik? Vad karakteriseras följarna av? Hur gamla är de? Vilket kön har de och så vidare. När man väljer influencer ska man alltid välja någon som passar ihop med företagets varumärke, någon som står för samma värderingar som företaget. Det finns idag tusentals influencers och det kan kännas som en riktig djungel där det är svårt att hitta rätt person. 

Balanscykeln – ett alternativ till den klassiska barncykeln

Balanscykeln – ett alternativ till den klassiska barncykeln

En ny pedagogisk cykel som kallas balanscykel eller springcykel har kommit ut på marknaden. Det är den perfekta förstacykeln för ett barn. Barnet lär sig kontrollera sin balans och att utvecklas i sin egen takt. Övergången till en vanlig cykel är så mycket enklare om man börjar med en balanscykel först. Cykla är kul och här nedan har vi samlat ihop en del saker som tål att tänkas på.

Varför ska man inte använda stödhjul?

När man ska lära sig cykla så behöver man, förutom att behärska koordination och rörelseförmåga, också ha ett väl utvecklat balanssinne. Om barnet övar sig på att cykla med stödhjul så över hen inte alls på att hålla balansen. Stödhjul hämmar utvecklingen av balansen. Stödhjulen ger dessutom ofta en falsk säkerhet då de lätt tappar greppet om underlaget är ojämnt. En cykel med stödhjul kan heller inte luta i kurvor och då kan cykeln välta omkull.

Från vilken ålder kan man använda en balanscykel?

Du undrar säkert från vilken ålder som ett barn kan börja lära sig cykla. De minsta barnen som inte har fullt utvecklad koordination än bör först använda en trehjuling. När barnet sedan är runt två år kan man köpa en balanscykel. Då brukar motoriken vara tillräckligt utvecklad för att barnet ska kunna kontrollera en balanscykel. De flesta barn brukar väldigt fort förstå hur en balanscykel fungerar och hur man ska använda den. Barnet kan själv välja om hen vill gå med fötterna eller sparka för att ta sig framåt. Ett barn som är två år gammalt ska ha en sadel som är ungefär 30 cm hög och med 10-tums-hjul.

Är en balanscykel säker?

Låt balanscykeln bli en del av er vardag. De flesta barn tycker det är mycket roligare att cykla än att gå och ni får även motion. Man ska aldrig öva sig på att cykla i en backe eller på ett underlag med grus eller gupp. Det bästa är om ni kan hitta ett plant och jämt underlag utan gupp så barnet inte riskerar att ramla. Det rekommenderas också att ni övar på att cykla i ett område utan bilar. Som vuxen ska du givetvis alltid ha uppsikt över barnet och glöm inte att alltid använda hjälm. Det är också viktigt att barnet har rätt typ av skor eftersom fötterna används hela tiden. Använd att par stabila gymnastikskor eller liknande. Barnet bör inte ha på sig sandaler eller badtofflor eftersom det ökar risken för sår på fötterna.

Gör reklam med ”giveaways” och små gåvor

Gör reklam med ”giveaways” och små gåvor

I dagens samhälle så bokstavligen överöses vi med reklam, till den grad att många konsumenter nästan är immuna mot reklam. Många företag försöker därför att hitta nya kanaler för att kommunicera med sina kunder. En typ av reklam som blivit mycket populär de senaste åren är så kallad ”profilreklam”. I Sverige finns det över 3000 återförsäljare av profilprodukter och är idag en industri på frammarsch som omsätter 10 miljarder kronor varje år.

Vad är profilreklam? 

Profilreklam kallas också ibland för presentreklam och är en speciell typ av marknadsföring där man ger bort produkter med företagets logga eller slogan. Tanken är att ge bort något som konsumenter kan ha nytta av men som också representerar den egna verksamheten. Profilbranschen är full av produkter av lite sämre kvalitet, det kan vara t-shirtar med dålig passform eller en sunkig keps. Givetvis vill du inte att ditt företag ska associeras med produkter av dålig kvalitet. Ger du till exempel bort en penna så vill du inte att den ska sluta fungera efter tio minuter. Det gäller därför att hitta en produkt som passar in på ditt företags kärnvärden. Ett lågprisflygbolag bör inte ge bort alltför dyra presenter och vice versa.

Vilka produkter används i profilreklam? 

Ibland finns det produkter som kopplar an till den egna verksamheten men inte alltid.

I de flesta fall rör det sig om lite enklare och inte alltför dyra produkter. Det kan till exempel vara en penna med företagets namn och logotyp, olika typer av förpackat godis som är enkelt att dela ut eller ett USB-minne. Det kan också handla om kläder exempelvis t-shirts, väskor eller termosar. Om man vill ge en present till sina bästa kunder så bör man satsa på en lite dyrare produkt, kanske en korthållare. Ska man däremot dela ut isskrapor på en parkering behöver inte produkten vara av lika hög kvalitet.

Vid vilka tillfällen kan man göra profilreklam?

Profilreklam är ett sätt att göra sina kunder glada och samtidigt associera ditt företag till positiva värden. Det är en väl beprövad metod för att bygga upp en positiv image kring ett företag. Det vanligaste är att men delar ut profilprodukter vid stora sportsevent som till exempel Olympiska Spelen eller en festival. En del använder profilprodukter som julklappar till den egna personalen. Många företag ger också profilprodukter till kunder som besöker dem. De får en present som de blir glada för samtidigt som man gör reklam för det egna företaget.

Välj flyttfirma i Karlskrona

Att man ibland behöver flytta i Karlskrona kan bero på många olika saker. Kanske behöver ni en större bostad eller vill bo i ett annat område. Av vilken anledning ni än valt att flytta så kan det vara en god idé att använda sig av en flyttfirma i Karlskrona, det gör flytten mycket enklare och smidigare.

Vad ska jag tänka på?

Det är ett antal frågor som du alltid bör ställa till de flyttfirmor i Karlskrona som du beställt offert ifrån. Hur skyddar de till exempel dina möbler? Använder de flyttfiltar eller något annat? Vad händer om något går sönder eller försvinner i flytten? Måste du ta en speciell försäkring för ditt bohag eller har flyttfirman en egen försäkring som täcker även dina ägodelar?

Välja flyttfirma i Karlskrona, hur gör jag?

Du kan alltid söka på internet för att få upp namn på flyttfirmor som finns i Karlskrona med omnejd. Internet ger dig också möjlighet att läsa omdömen från andra personer och du kan på så sätt se om flyttfirman i Karlskrona har nöjda kunder eller inte. Ett annat sätt är att fråga arbetskamrater och vänner om vilken flyttfirma i Karlskrona som de har använt när de själva har flyttat.

Vad kan en flyttfirma i Karlskrona utföra?

Flyttfirmor i Karlskrona erbjuder ofta en lång rad av olika tjänster. Det kan röra sig om allt ifrån att packa ner dina ägodelar, forsla bort flyttkartonger när flytten är klar till flyttstädning. Det kan vara smidigt och enkelt att använda ett och samma företag till hela flyttprocessen. Då slipper du hålla koll på en mängd olika kontaktpersoner och på vem som gör vad.

Om din ekonomi tillåter så är det allra bästa att köpa ett helt flyttpaket från flyttfirman i Karlskrona där allt ingår. Då kommer flyttgubbarna och packar, de flyttar hela bohaget till den nya adressen och packar sedan upp dina grejer, enklare kan det inte bli.

Varför anlita en flyttfirma i Karlskrona?

Du sparar tid genom att anlita en firma i Karlskrona jämfört med om du ska göra allting själv och det i sig är ovärderligt. Du behöver inte slita ut din rygg och dina knän med tunga lyft eller tillbringa veckor med att packa ner dina ägodelar. Flyttfirmor i Karlskrona erbjuder ofta speciella packmästare som är experter på att packa ömtåliga saker som kristallglas och porslin. Förutom den tid och energi du sparar, finns en vinst i att yrkespersoner hanterar även ömtåliga ägodelar. Allt med försäkring om någonting skulle hända. Välj en flyttfirma i Karlskrona utifrån rykte och erfarenhet  när du vill spara humöret under en flytt.

Nike – skor för alla fötter

Nike – skor för alla fötter

Nike skor är några av världens mest kända och populära skor. Nike skor pryds av deras populära och igenkända logga. Nike är kända för att hålla hög kvalité och medför status i vissa kretsar. I och med att Nike skor är stilrena och inte helt billiga är de ofta högt ansedda i vissa kretsar. Nike skor finns i flera olika modeller och det innebär att de passar för alla tillfällen. Om du ska gå ut med hunden eller spela en viktig fotbollsmatch finne Nike skor för dig.

Nike skor för alla tillfällen

Det finns som sagt Nike skor för alla tillfällen. I och med att Nike skor finns i så många modeller finns det alltid något att gå i från Nike. Nike skor förknippas ofta med sport, men många av Nikes skor är mer för vardagsbruk. Nike skor är dock nästan alltid bekväma och väl anpassade för rörelse. Detta är bra för dig som gillar att sporta och vara aktiv. Oavsett vilken sport du håller på med finns det Nike skor för dig. Nike skor finns för en casual utekväll såväl som löparrundan eller en viktig match.

Nike skor olika modeller

Nike skor finns i alla olika typer av modeller och varianter. Inom varje område finns det ett stort utbud av skor. Om du ska köpa Nike fotbollskor finns det alltså inte bara en modell att välja mellan. Det samma gäller om du ska köpa Nike basketskor. I och med de många olika modellerna finns det något att hitta för alla stilar. Alla som har råd kan alltså köpa Nike skor som passar dem. Skorna är främst för människor som är aktiva och är anpassade för rörelse. Skorna finns alltså ofta i olika färger och mönster. Det finns Nike skor som är anpassade efter olika typer av fötter också. allt för att du ska hitta Nike skor som passar just dig.

Nike skor och populariteten

Det finns ingen tvekan om att Nike skor är populära. Varför märket har blivit så stort är nog svårt att svara på. Nike skor blev stora någon gång på mitten av 1900-talet och har sedan dess varit med och dominerat marknaden. Nike skor är populära över hela världen och uppskattade av alla olika typer av människor. Anledningen till Nike skor popularitet kan vara dess stil och kvalité. Skorna ser lyxiga och moderna ut. På samma sätt är Nike skor bra för dina fötter oavsett vilken rörelse du ska utföra.

Sida 2 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén