Det finns ett stort utbud information och artiklar på internet och vad som är bra eller dåligt är någonting subjektivt för individen. Här samlar vi artiklar vi själva tycker har ett värde eller är intressant. Välkommen hit regelbundet för att hitta någonting som inspirerar och ger kreativ effekt i tillvaron.

Att sikta mot verkligheten

De många böcker och dokument som finns tillgängliga inom det som brukar kallas för personlig utveckling, är ofta poetiska eller konstnärliga på något vis. Det rör sig ofta om berättelser i gränslandet mellan vår värld och någonting annat. Genom aforismer och sagor visar man vart siktet är inställt även om man aldrig i ord helt och fullt kan greppa någonting som verkligheten.

En känd berättelse talar om att man kan peka på månen. Dock innebär inte detta att fingret man pekar på de facto är månen. En tolkning av denna berättelse är att man kan visa en väg att gå, eller en riktning. Dock är riktningen bara ett väderstreck åt vilket man skall röra sig för att finna det man åtrår. Utifrån en sådan tolkning är inte guruns ord sanning utan bara någonting som pekar i denna riktning. Krishnamurti och andra erkända ledare inom personlig utveckling menade att de inte var gurus utan bara vanliga människor som hade vissa tankar och insikter. Detta är någonting som är tydligt inom personlig utveckling då man allt som oftast menar att man skall hitta sin egen väg och att man inte blint skall göra som någon annan.

Litteratur och poesi

Vill man ta del av böcker och berättelser som kan vara till hjälp med ens personliga utveckling, finns det en hel del att välja bland. Det går inte att säga vad som man helst skall börja med i och med att det utgår från individen och inte rör sig om en objektiv förklaring.

Dock finns det en hel del enkel litteratur att börja med för den som bara vill få en inblick i vad personlig utveckling är för någonting. Det är inte ovanligt att man känner igen sig en hel del och att man redan strävar efter att bli mer av sig själv redan innan man börjar studera.