Poppenhuis - Eftertanke & Inspiration

Författare: Joachim Berggren

Jämför operatörer utifrån bindningstid

De flesta operatörer i Sverige har enbart mobilabonnemang utan bindningstid. Men det finns undantag och även fördelar med att binda sig till en operatör. Den som jämför operatörer utifrån bindningstid bör tänka på följande.

Bindningstid kan ge lägre pris

Att binda sig till att ha samma operatör i ett, eller två, år utan att få någon specifik fördel för detta är inte rekommenderat. Det negativa med att vara bunden är att flexibiliteten minskar och för detta bör en viss fördel ges till kunden. Det kan exempelvis vara:

  • Lägre pris på mobilen

Hos flera operatörer går det att köpa mobiler i samband med att abonnemang tecknas. Dessa går att köpa kontant eller via delbetalning. Väljs delbetalning kan en viss rabatt ges på mobilen förutsatt att personen även binder upp sig till operatören under något år. Operatören är därmed säker på att få in pengar via abonnemanget och kan därmed ge lite rabatt på telefonen.

  • Lägre pris på abonnemang

Det finns även de operatörer som ger lägre pris på abonnemanget vid bindningstid. Ännu ett alternativ är att förskottsbetalning behöver ske, för exempelvis ett år, för att det lägre priset ska nås.

Jämför operatörer på Mobilabonnemang1.se utifrån totala summan som behöver betalas per månad för abonnemanget och totala summa som behöver betalas för mobilen. Då nås det lägsta priset totalt.

Går generellt att uppgradera

Även om kunden har bindningstid kan det finnas möjlighet att byta abonnemang – inom samma operatör. Har kunden däremot bundit sig att exempelvis betala 245 kronor per månad kan i regel någon nedgradering inte ske till lägre summa. Däremot är det möjligt att uppgradera. Kunden kanske önskar mer surf och istället vill ha ett abonnemang som kostar 320 kronor.

Om uppgradering önskas ske under bindningstiden bör operatören kontaktas och frågor ställas kring vad som gäller. Vad händer exempelvis om kunden önskar uppgradera och efter några månader ångrar sig och vill gå ner till föregående nivå igen?

Jämför operatörer utifrån…

Är bindningstid något viktigt? Jämför operatörer i så fall utifrån följande frågor.

  • Hur lång är bindningstiden?
  • Går det att byta abonnemang inom samma operatör?
  • Vad kostar det att avbryta i förtid?
  • Ges någon rabatt på mobil eller abonnemang?

Kom ihåg!

Denna text har enbart fokus på bindningstid och beskriver de punkter som en person som jämför operatörer kan titta på. Självklart finns det betydligt fler saker att jämföra när operatörer ställs mot varandra. Det vanligaste är att se på täckning, pris och eventuella rabatter.

Ett fritidshus skiljer sig åt från en permanentbostad

Precis som namnet antyder är ett fritidshus ett hus som främst används på fritiden. Dessa fastigheter nyttjas framför allt i samband med ledigheter och semestrar. Ibland kan fastigheten användas som ett slags andra hem, men den är inte att betrakta som personens huvudsakliga bostad.

Det finns flera viktiga skillnader mellan ett fritidshus och en villa. Fritidsboendet är till att börja med ofta beläget på en annan geografisk plats än vad permanentbostaden är. Fritidshuset används som sagt främst under vissa tider på året. Därför väljer många som har ett sådant att hyra ut det under andra tider på året, när de inte själva använder det.

Det är vanligt att fritidshus hyrs ut till andra när de inte används av ägaren

För att en bostad ska räknas som permanentbostad behöver ägaren bo i bostaden under större delen av året. Ett fritidshus är istället en hel annan typ av fastighet och bostad. Ofta betraktar man alltså dessa fastigheter som ett andra hem, men som vi redan har varit inne på är det vanligtvis beläget på en annan plats än permanentbostaden. Med detta sagt behöver det inte nödvändigtvis röra sig om en timmerstuga eller liknande – fritidsboendet kan i princip se ut hur som helst.

Dessutom kan det ha flera olika användningsområden. Två exempel på sådana är:

  • Som ett andra hem eller fritidsboende. Det finns såklart inga regler som säger hur ofta fritidsboendet får användas av ägaren. Därmed är det helt upp till denne att avgöra huruvida denna fastighet ska användas en hel del, lite mindre eller knappt överhuvudtaget. Till exempel kan personen och dess nära och kära bo i huset uppemot halva året eller bara vara där då och då.
  • Som uthyrningsobjekt när det inte används. Utöver att erbjuda en plats för ägaren och dennes familj att dra sig tillbaka på under lediga dagar kan fastigheten även hyras ut. Detta för att generera en extra inkomst åt ägaren när huset ändå står tomt och inte används. Faktum är att det därmed kan komma att hyras ut under större delen av året och endast nyttjas av ägarfamiljen under en begränsad tid på året.

Hårdare konkurrens om att få utföra ett stambyte i Stockholm

På senare år har konkurrensen om att få utföra ett stambyte i Stockholm hårdnat en aning. Detta i takt med att allt fler leverantörer av dessa tjänster har dykt upp på marknaden och börjat marknadsföra sig. Dessutom har priserna på tjänsterna pressats till följd av detta. Det betyder att du som beställare numera kan räkna med att kunna byta stammarna till ett förmånligt pris. Men i slutändan är det såklart kvaliteten på det arbete som utförs som är det viktigaste snarare än till vilket pris detta görs.

Så kan priserna på dessa arbeten pressas av diverse aktörer

Personer som är insatta i VVS-branschen menar att det är görbart att påskynda arbetet med att byta stammarna i en fastighet genom att vara lite innovativ och nytänkande. Till exempel kan ledtiden förkortas en hel del om utföraren väljer att jobba i tvåskift från tidig morgon till sen kväll. Men i normalfallet tar ett stambyte i Stockholm fortfarande cirka två till tre månader att genomföra.

De gånger då det är möjligt att utföra arbetet betydligt mer skyndsamt behöver bland annat de rent strukturella förutsättningarna vara de rätta. Till exempel behöver badrummen och toaletterna vara belägna på ett sådant sätt att de ligger i en linje ovanpå varandra. Därmed är det ofta mycket svårare att påskynda arbetet i lite äldre fastigheter där badrummen kan ha en varierande storlek och placering.

Värt att känna till om ett typiskt stambyte i Stockholm

När vi pratar om att det rent teoretiskt är möjligt att genomföra ett stambyte i Stockholm på ett par veckor är det viktigt att ha i åtanke att så sällan sker. Typiskt sett tar det faktiskt två-tre månader att göra detta jobb. Det är alltså endast i undantagsfall som det går särskilt mycket fortare än så, och då endast under vissa specifika förutsättningar.

Dessutom bör du känna till att:

  • Arbetet från start till mål vanligtvis tar två-tre år snarare en ett par veckor eller månader (från planering till slutbesiktning).
  • Den tid som åsyftas när vi pratar om två-tre månader (eller veckor) är den tidsperiod då det fysiska arbetet utförs på plats i fastigheten.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén