Precis som namnet antyder är ett fritidshus ett hus som främst används på fritiden. Dessa fastigheter nyttjas framför allt i samband med ledigheter och semestrar. Ibland kan fastigheten användas som ett slags andra hem, men den är inte att betrakta som personens huvudsakliga bostad.

Det finns flera viktiga skillnader mellan ett fritidshus och en villa. Fritidsboendet är till att börja med ofta beläget på en annan geografisk plats än vad permanentbostaden är. Fritidshuset används som sagt främst under vissa tider på året. Därför väljer många som har ett sådant att hyra ut det under andra tider på året, när de inte själva använder det.

Det är vanligt att fritidshus hyrs ut till andra när de inte används av ägaren

För att en bostad ska räknas som permanentbostad behöver ägaren bo i bostaden under större delen av året. Ett fritidshus är istället en hel annan typ av fastighet och bostad. Ofta betraktar man alltså dessa fastigheter som ett andra hem, men som vi redan har varit inne på är det vanligtvis beläget på en annan plats än permanentbostaden. Med detta sagt behöver det inte nödvändigtvis röra sig om en timmerstuga eller liknande – fritidsboendet kan i princip se ut hur som helst.

Dessutom kan det ha flera olika användningsområden. Två exempel på sådana är:

  • Som ett andra hem eller fritidsboende. Det finns såklart inga regler som säger hur ofta fritidsboendet får användas av ägaren. Därmed är det helt upp till denne att avgöra huruvida denna fastighet ska användas en hel del, lite mindre eller knappt överhuvudtaget. Till exempel kan personen och dess nära och kära bo i huset uppemot halva året eller bara vara där då och då.
  • Som uthyrningsobjekt när det inte används. Utöver att erbjuda en plats för ägaren och dennes familj att dra sig tillbaka på under lediga dagar kan fastigheten även hyras ut. Detta för att generera en extra inkomst åt ägaren när huset ändå står tomt och inte används. Faktum är att det därmed kan komma att hyras ut under större delen av året och endast nyttjas av ägarfamiljen under en begränsad tid på året.