På senare år har konkurrensen om att få utföra ett stambyte i Stockholm hårdnat en aning. Detta i takt med att allt fler leverantörer av dessa tjänster har dykt upp på marknaden och börjat marknadsföra sig. Dessutom har priserna på tjänsterna pressats till följd av detta. Det betyder att du som beställare numera kan räkna med att kunna byta stammarna till ett förmånligt pris. Men i slutändan är det såklart kvaliteten på det arbete som utförs som är det viktigaste snarare än till vilket pris detta görs.

Så kan priserna på dessa arbeten pressas av diverse aktörer

Personer som är insatta i VVS-branschen menar att det är görbart att påskynda arbetet med att byta stammarna i en fastighet genom att vara lite innovativ och nytänkande. Till exempel kan ledtiden förkortas en hel del om utföraren väljer att jobba i tvåskift från tidig morgon till sen kväll. Men i normalfallet tar ett stambyte i Stockholm fortfarande cirka två till tre månader att genomföra.

De gånger då det är möjligt att utföra arbetet betydligt mer skyndsamt behöver bland annat de rent strukturella förutsättningarna vara de rätta. Till exempel behöver badrummen och toaletterna vara belägna på ett sådant sätt att de ligger i en linje ovanpå varandra. Därmed är det ofta mycket svårare att påskynda arbetet i lite äldre fastigheter där badrummen kan ha en varierande storlek och placering.

Värt att känna till om ett typiskt stambyte i Stockholm

När vi pratar om att det rent teoretiskt är möjligt att genomföra ett stambyte i Stockholm på ett par veckor är det viktigt att ha i åtanke att så sällan sker. Typiskt sett tar det faktiskt två-tre månader att göra detta jobb. Det är alltså endast i undantagsfall som det går särskilt mycket fortare än så, och då endast under vissa specifika förutsättningar.

Dessutom bör du känna till att:

  • Arbetet från start till mål vanligtvis tar två-tre år snarare en ett par veckor eller månader (från planering till slutbesiktning).
  • Den tid som åsyftas när vi pratar om två-tre månader (eller veckor) är den tidsperiod då det fysiska arbetet utförs på plats i fastigheten.