Poppenhuis - Eftertanke & Inspiration

Kategori: Ekonomi

Det lönar sig att välja PPM-fonder

Det lönar sig att välja PPM-fonder

Under förra året var värdeutvecklingen på de 5,8 miljoner pensionsspararnas PPM-konton 11,6 procent. Den genomsnittliga värdeutvecklingen var högre för de sparare som hade sitt kapital placerat i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa (13,9 procent), jämfört med de pensionssparare som förvaltade en portfölj med egenvalda fonder (9,5 procent).

Med detta sagt lyckas många sparare med egen fondportfölj åstadkomma en högre värdeutveckling än “AP7-soffan”. Den lägre siffran för pensionssparare med egenvalda fonder kan kopplas till den större spridningen avseende värdeutveckling bland dessa sparare, en spridning som är oundviklig när du som sparare har ett smörgåsbord med drygt 800 PPM-fonder att välja mellan.

Aktiva sparare har större kontobehållning

Det genomsnittliga kapitalet på svenskarnas PPM-konton uppgick 2016 till 148 200 kronor, vilket var 11 600 kronor mer än 2015. Ett faktum som stödjer ovanstående hypotes angående värdeutvecklingen på aktiva sparares premiepensionskonton (sparare med egen portfölj) och passiva sparares konton (de som sitter i AP7-soffan), är att den genomsnittliga kontobehållningen på de konton som tillhör pensionssparare som själva valt fonder var 210 000 kronor.

Det innebär nämligen att pensionssparare med egen portfölj har drygt 41,7 procent mer kapital på sina PPM-konton än de sparare som inte har gjort ett aktivt val. Det är en tydlig indikator på att den genomsnittlige spararen med egen fondportfölj historiskt sett har åstadkommit en signifikant högre avkastning än det statliga förvaltningsalternativet.

Maximera avkastningen med hjälp av extern förvaltare

Förvaltningsbolaget Advisor PPM är en av de aktörer som över tid har åstadkommit en högre avkastning än såväl AP7 Såfa som den genomsnittliga PPM-spararen. Genom att anlita Advisor får du den professionella hjälp med att förvalta ditt PPM-kapital som så många av oss är i behov av.

Förra året uppgick den genomsnittliga utbetalningen av premiepension till blott 480 kronor per månad. även om den högsta utbetalningen låg på hela 4 181 kronor per månad. Du som idag har ett antal år kvar till pensionsåldern kommer dock vara beroende av en hög premiepension i större utsträckning än dagens pensionärer. Därför bör du anlita en extern förvaltare som Advisor, och ge dig själv goda möjlighet till en hög avkastning.

PPM får oförtjänt kritik

Premiepensionssystemet, eller PPM-systemet som det ofta kallas i folkmun, får tyvärr ofta negativa rubriker i media. På senare tid har detta pensionssystem bland annat uppmärksammats på grund av vissa oseriösa fondbolag. Det relativt unga pensionssystemet beskylls också för att vara sämre än sin föregångare, trots att det har visat sig vara lönsamt för många pensionssparare. Premiepensionssystemet har till exempel gett en genomsnittlig avkastning på 6,4 procent per år, jämfört med 2,8 procent för inkomstpensionen. De unga pensionsspararna har dessutom en positiv inställning till PPM-systemet där man kan föra över pensionen.

I en Sifo-undersökning svarade nämligen drygt 60 procent av de tillfrågade att de föredrar möjligheten att själva kunna välja PPM-fonder. De yngre spararna var i än högre grad positiva till denna valmöjlighet. Vissa sparare vill kunna välja hållbara fonder, andra väljer fonder utifrån risknivå och somliga väljer efter förvaltare eller andra parameterar.

Fakta om premiepensionen

Av den lön man tjänar sätts 2,5 procent (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) av till premiepensionssystemet. 2017 ligger inkomstbasbeloppet på 61 500 kronor, vilket innebär att 2,5 procent av lönen upp till 38 437,50 kronor per månad (461 250 kronor per år) går till premiepensionen. Det motsvarar 11 531,25 kronor per år. Om du som sparare inte gör något val kommer dessa pengar att placeras i AP7 Såfa (Sjunde AP-fonden).

Om du istället har valt några av de fonder du kan välja mellan på Pensionsmyndighetens fondtorg, kommer pengarna istället att investeras i dessa. När du går i pension kommer din månatliga pension att dels bestå av premiepensionen, dels inkomstpensionen och dels eventuell tjänstepension samt individuellt pensionssparande.

Den gyllene medelvägen

Det finns också ett sätt att själv slippa behöva vara aktiv på fondmarknaden men ändå hålla sig borta från “AP7-soffan”. Att anlita en fondförvaltare gör att du får det bästa av två världar – du kan jobba på och slippa krångla med fondbyten, men samtidigt känna att ditt PPM-konto får den kärlek det behöver och förtjänar. Advisor är en fondförvaltare som ser till att din premiepension slipper hamna i AP7 Såfa. De kan erbjuda aktiv förvaltning i externa fonder och samtidigt placera en del av kapitalet i den egna fonden Advisor Världen, vilket ger en ökad flexibilitet.

Trygghet genom Advisor PPM!

Sedan länge har de flesta av Pensionsmyndighetens tjänster varit tillgängliga via myndighetens webbplats. Nu har även de orangea kuverten börjat digitaliseras, om än i mindre skala. Om du har valt att få det orange kuvertet skickat digitalt, kommer du att få ditt pensionsbesked skickat till dig via e-post.

Du kan alltså välja bort att få pensionsbeskedet (det orange kuvertet) på pränt, genom att välja att istället motta beskedet digitalt. För att kunna ta emot e-postmeddelandet från Pensionsmyndigheten måste du ansluta dig till en säker brevlåda, eftersom det är där du kommer att kunna ta emot det orange kuvertet digitalt om du inte längre önskar att få det hemskickat i brevlådan. Du som inte ansluter dig till någon av de tre säkra digitala brevlådorna kommer även i fortsättningen att få det orange kuvertet på papper, precis som tidigare.

Vad är PPM?

Det orange kuvertet är det årsbesked som årligen skickas ut till alla pensionssparare och pensionärer. Där kan du se hur mycket du har tjänat ihop till den allmänna pensionen. Din allmänna pension består dels av inkomstpensionen och dels av premiepensionen (det som i folkmun brukar kallas för PPM). I beskedet kan du läsa dig till hur de fonder som du har placerat dina premiepensionspengar i har utvecklats under det gångna året. Det finns många aktörer inom premiepensionshantering. Advisor PPM hör till de största.

På myndighetens webbplats kan du också logga in och byta fonder om du så önskar (det går även att göra detta med hjälp av en fondbytesblankett). Du som känner att du inte riktigt har koll på det här med fonder och börsmarknader kan med fördel ta hjälp av en professionell fondförvaltare såsom Advisor, som kan ta över förvaltningen av dina premiepensionsfonder. Genom att lämna över det ansvaret till någon annan kan du luta dig tillbaka i fåtöljen och inte oroa dig över hur börsmarknaderna förändras.

Eftersom premiepensionen kommer att bli en allt viktigare del av din pension ju yngre du är, är det viktigt att du gör vad du kan för att försöka förbättra värdeutvecklingen på ditt premiepensionskonto. Det gäller förstås även dig som har närmre till pensionen men i synnerhet dig som har många år kvar tills du går i pension.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén