Alla som någonsin har arbetat utomhus under en längre tid vet att det inte är roligt att arbeta ovanpå en konstruktion. Oavsett om du hänger något från en gavel, klättrar upp för att rengöra hängrännor eller bara jobbar med sidospår är förhållandena inte idealiska. Att arbeta på toppen av en byggnad innebär många risker och faror. Det finns alltid en risk för fallande föremål. Dessa risker kan minimeras avsevärt genom att använda säkra arbetsmetoder, t.ex. genom att installera byggnadsställningar på ett säkert sätt. I den här artikeln kommer vi att diskutera de olika typerna av ställningar och hur man använder dem på ett säkert sätt.

Via denna sida finns byggnadsställningar i Trollhättan.

Vad är en byggnadsställning?

En byggnadsställning är en ram som används för att stödja och skydda arbetare när de utför byggnads- eller underhållsarbeten på en konstruktion. Det finns många olika typer av ställningar, men de tjänar alla samma syfte – att skapa en säker arbetsmiljö. Ställningar tillverkas av trä, metall eller plast. Den hålls upp av stolpar av stål eller aluminium som fästs vid konstruktionen och är förbundna med tvärförband. Syftet med tvärbalken är att överföra ställningens vikt till konstruktionen och att tillhandahålla en fästpunkt för den lyftkabel som lyfter ställningen.

För att använda ställningar finns det några saker du måste tänka på. För det första beror vilken typ av ställning du använder på vilken typ av arbete som utförs. Om du till exempel installerar ett däck skulle du använda en annan ställning än om du tar bort det gamla däcket och installerar ett nytt. Typen av arbete som utförs spelar också roll för vilken typ av ställning som används. Om du gör takarbeten skulle du använda en annan typ av ställning än om du gör sidospår.

Typer av byggnadsställningar i Trollhättan

  • Riggningsställningar – även kallade ”vagnsställningar” – hängs upp från en rörlig, stationär eller en kombination av båda ställningarna. Denna typ av ställningar används vanligtvis för att arbeta runt och ovanför en byggnad under en längre tid. Det är vår vanligaste typ av ställningar i USA.
  • Gångställning – är en tillfällig ställning som inte har något stödsystem och som stöds av ett handtag eller en skena som arbetaren går längs. Den används vanligen för en enda uppgift och monteras sedan ned och förvaras.
  • Sidoarmställning – är en typ av gångställning där armen höjs och sänks med hjälp av en lyftanordning. Denna typ av ställning används vanligen för arbete på höjder där en vanlig ställning skulle vara för hög.
  • Monorailställning – är en typ av sidoarmställning som har en enda, fast, horisontell arm med en plattform och ett styrsystem för höjning och sänkning. Den används vanligen för arbete på höjder där en standardställning skulle vara för hög.
  • Räckställningar – är en typ av monorailställning som har en enda fast horisontell arm med en plattform och ett styrsystem för höjning och sänkning. Den används vanligen för arbete på höjder där en standardställning skulle vara för hög.

När behövs en byggnadsställning i Trollhättan?

När ett projekt är för högt för en standardställning måste du använda ställningar. Det är själva konstruktionen som avgör om du behöver en ställning. Om strukturen kan stödjas på ett säkert sätt utan ställningar behöver du ingen ställning. Konstruktioner som byggnader och stolpar påverkas inte av höjden och kan bearbetas på ett säkert sätt utan användning av ställningar. När du avgör om du ska använda ställningar ska du titta på det arbete som ska utföras och sedan avgöra om du kan göra det säkert utan att använda ställningar. Om arbetet kan utföras på ett säkert sätt utan användning av ställningar finns det ingen anledning att använda dem.