Fastighetsskötare – vad innebär egentligen det? Vad arbetar en fastighetsskötare med? Och vad är det för skillnad mellan en fastighetsskötare och en hantverkare? Skiljer sig arbetet som fastighetsskötare i Stockholm och dylika större städer, mycket från hur arbetet i en mindre stad eller på en mindre ort?

Många är frågorna, här försöker vi bena ut några av svaren!

En fastighetsskötare är en person som jobba med underhålla av en eller flera fastigheter. Det rör sig oftast om fastigheter som antingen är ägda av kommunala hyresgästbolag, eller av privata hyresvärdar. Med andra ord, det är inte ofta det finns fastighetsskötare som är knutna till privatägda enfamiljshus eller villor. Är man villa- eller husägare är det oftast upp till en själv att skaffa sig expertkunskaper för hur man sköter och underhåller sitt hus, eller på egen hand anlita en hantverkare för eventuella enstaka uppdrag.

Fastighetsskötare i Stockholm – så jobbar dom

Samma förutsättningar gäller förstås även för fastighetsskötare i Stockholm. Generellt kan man säga att en fastighetsskötare som är verksamma i centrala Stockholm ofta har ett stort antal äldre byggnader från förra sekelskiftet att ansvara för underhållet för. Många av Stockholms innerstads hus är byggda enligt en standard som är mer än 100 år gammal, och detta påverkar naturligtvis hur man bör sköta om huset. En fastighetsskötare med relativt allmän fackkunskap kan ansvara för att vattnet i ledningarna funkar och rinner enligt planen, att värmetillförseln fungerar enligt planen, att fasaden hålls ren och snygg, samt eventuellt reparation av dörrar, trösklar och vitvaror inuti bostäderna om dessa skulle behöva åtgärdas. Den breda kunskapen är en av många anledning att många väljer EMJ Service som sin fastighetsskötare.

Om det skulle behövas mer omfattande reparationer eller åtgärder till exempel på husets exteriör eller på vissa snickerier invändigt i till exempel trapphusen, behöver oftast fastighetsskötaren anlita en hantverkare med antikvarisk sakkunskap. Eventuellt behövs det både en hantverkare med kunskap inom det antikvariska fältet, och även en bebyggelseantikvarie. En som kan teorin bäst, och en som kan det praktiska bäst, helt enkelt. Det kanske kan tyckas bökigt, men risken är att man förstör huset och riskerar att radera ut sådant som faktiskt utgör delar av Stockholms byggnadshistoria.

Att vara fastighetsskötare i Stockholm kan förstås innebär en hel del annat, bland annat måste man allt som oftast arbeta i närheten av relativt hårt trafikerade stadsdelar. Lämplig skyddsutrustning är här en självklarhet, och något som alla fastighetsskötare har rätt till.