Att använda influencer marketing

Man pratar alltmer om influencer marketing när man pratar om marknadsföring. Det är en ny kanal som företag kan använda för att kommunicera med sina kunder på och för att nå ännu längre med sin marknadsföring. Faktum är att influencer marketing är en marknadsföringsstrategi som växer allt snabbare och som allt fler företagare använder. Det är numera en viktig del i hur företag kan kommunicera och nå ut till sina olika kundsegment och målgrupper. 

Vad är influencer marketing? 

Influencer marketing går ut på att en person som har ett nätverk av lojala följare sprider ett speciellt budskap i sina olika kanaler. Ofta rör det sig om en person som är aktiv och känd inom olika sociala medier, till exempel YouTube eller Instagram. En del influencers har sin egen blog med många läsare och är på det viset en påverkare. Forskning visar att kunder i allmänhet lättare tar till sig ett budskap om det kommer från någon som vi känner förtroende för, någon som helt enkelt är trovärdig i kundens ögon. Influencer marketing har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept som fler och fler företag använder. 

Hur kan företag använda influencer marketing? 

I dagens stora mediebrus är det svårt för många företag att nå ut med sitt budskap och där kan influencer marketing revolutionera ert sätt att kommunicera. Det är sedan länge känt att åsikter eller recensioner som känns genuina, som är skrivna av ”riktiga” människor har stor genomslagskraft. Företag som Amazon eller Tripadvisor har stort utrymme på sina hemsidor för recensioner av olika produkter och tjänster för att locka besökare till sina butiker. Om en influencer för ur ert företags budskap är det ofta trovärdigare än om företaget själv kommunicerar via till exempel TV-reklam. Vi människor är ofta mer benägna att köpa en produkt eller en tjänst om vi fått dem rekommenderade av någon som vi litar på. 

Influencer marketing – en effektiv marknadsföring 

Alla studier visar att influencer marketing är mycket effektivt. Det gäller dock att vara noga när man väljer sina influencers och att studera vilken relationen påverkaren har till sina följare. Hur har hen byggt upp sin publik? Vad karakteriseras följarna av? Hur gamla är de? Vilket kön har de och så vidare. När man väljer influencer ska man alltid välja någon som passar ihop med företagets varumärke, någon som står för samma värderingar som företaget. Det finns idag tusentals influencers och det kan kännas som en riktig djungel där det är svårt att hitta rätt person.