Kan jag gå en HLR-utbildning i Göteborg?

På många platser runt om i landet har du möjlighet att lära dig hjärt-lungräddning. Du kan till exempel gå en HLR-utbildning i Göteborg och på så sätt tillförskansa dig denna kompetens, som potentiellt sett kan rädda liv. Eftersom majoriteten av de vuxna som drabbas av plötsligt hjärtstopp gör detta utanför sjukhusmiljö, är det viktigt att du som bevittnar detta inträffa kan utföra HLR med bröstkompressioner.

I två studier, varav den ena utfördes i Sverige och den andra i Storbritannien, jämförde forskarna nödfall där personer som bevittnat dessa antingen utfört hjärt-lungräddning med enbart bröstkompressioner eller HLR med mun-mot-mun-metoden. I bägge dessa studier fann man att det räcker gott med att enbart utföra bröstkompressioner och att mun-mot-mun-metoden inte är nödvändig. En anledning till detta kan vara att personer som använder sig av såväl bröstkompressioner som andas in i den drabbades mun ofta upphör med bröstkompressionerna medan de fokuserar på andningen. För att få praktisk erfarenhet av att utföra bröstkompressioner, och lära dig att utföra dessa på rätt sätt, bör du gå en HLR-utbildning i Göteborg.

Rädda medmänniskor efter HLR-utbildning i Göteborg

I de fall då den drabbade är ett barn, en tonåring eller en äldre person är det fortfarande rekommenderat att hjärt-lungräddningen inkluderar mun-mot-mun-metoden. Anledningen till detta är att dessa patientgrupper kan ha drabbats av andningsobstruktion snarare än hjärtstopp. Därför lär sig ambulanspersonal och annan medicinsk personal fortfarande denna äldre metod för HLR och använder den på regelbunden basis. Även mun-mot-mun-metoden är naturligtvis en metod för hjärt-lungräddning som du kan få lära dig under en HLR-utbildning i Göteborg vilket du kan läsa mer om på hlrutbildninggöteborg.se.

I en amerikansk studie fann man att personer som bevittnade en person drabbas av hjärtstopp gav hjärt-lungräddning i större utsträckning efter att de lokala myndigheterna främjat inlärningen av HLR. Andelen personer som hjälpte sina medmänniskor i nöd ökade från 28 procent till 40 procent. Även om denna siffra fortfarande är låg – i Sverige får närmare tre fjärdedelar av de drabbade HLR utförd av sina medmänniskor – är utvecklingen positiv. En fördel med att gå en HLR-utbildning i Göteborg är att du inte behöver tveka i en nödsituation, utan kan agera. På många platser tvekar personer som bevittnar andra få hjärtstopp att agera på grund av att de känner sig osäkra på hur man går tillväga.