Emballering med plastband

Emballering med plastband är en bra och effektiv teknik för att säkra gods och paket. I den här texten berättar vi mer om det!

Olika typer plastband

Försluta eller förpacka något med plastband är en vanlig metod vid emballering. Grundprincipen är enkel. Med hjälp av en bandningsmaskin och någon typ av band som ett plastband försluter man godset. För att utföra själva bandningen kan man använda sig av olika metoder. Om man inte vill använda verktyg och har en bandning som inte är så omfattande går det utmärkt att använda sig av ett VG-band, ett band gjort av polyestergarner, alltså också ett sorts plastband. Med hjälp av handkraft om plomber går det att emballera gods effektivt. Vid större volymer och med krav på en mer effektiv bandning finns plastband i olika utförande som PP-band eller Pet-band som exempelvis ett polyesterband. Vid tungt gods som skall bandas kan med fördel ett stålband användas.

Verktyg och tillbehör vid bandning med plastband

För att få en effektivare och säkrare spänning av bandning med plastband kan med fördel olika handbandningsverktyg användas. De allra enklaste verktygen är helt manuella. Man sätter in plastbandet i verktyget och spänner bandet runt godset. Med plomber ser man till att plastbandet sitter ordentligt när spänningen är avslutad. Andra verktyg har en svets som svetsar ihop plastbanden och eliminerar på så sätt användandet av plomber och förenklar därmed bandningen. Batteridrivna bandspännare ger en stor flexibilitet om godset som skall bandas finns vid fler stationer samt underlättar högst väsentligt bandningen då ingen muskelkraft behöver användas vid arbetet. Även stålband kan förslutas med bandspännare, både manuella eller pneumatiska varianter.

I de flesta fall under lättar en bandvagn själva arbetet, då banden och verktygen är lätta att transportera med vagnen.

En bandningsmaskin underlättar arbetet och möjliggör att kunna försluta kartonger och annat gods i större volymer på ett snabbt och effektivt sätt.

Maskinerna finns i ett antal olika utförande, anpassade för olika typer av hantering. De enklaste modellerna är de där man lägger kartongen på maskinbordet, plastbandet matas fram automatisk och träs manuellt över godset därefter förseglas bandet med hjälp av värme. Nästa steg av maskinerna är de som automatiskt matar fram bandet trär bandet i samma moment över kartongen, eller det gods det gäller. Kopplar man dessa bandningsmaskiner till ett rullband kan hela processen automatiseras fullt ut. Mobila bandningsmaskiner kan med fördel användas om det är hela pallar med gods som skall bandas.