Författare: Poppen Huis (Sida 1 av 3)

Kan jag gå en HLR-utbildning i Göteborg?

Kan jag gå en HLR-utbildning i Göteborg?

På många platser runt om i landet har du möjlighet att lära dig hjärt-lungräddning. Du kan till exempel gå en HLR-utbildning i Göteborg och på så sätt tillförskansa dig denna kompetens, som potentiellt sett kan rädda liv. Eftersom majoriteten av de vuxna som drabbas av plötsligt hjärtstopp gör detta utanför sjukhusmiljö, är det viktigt att du som bevittnar detta inträffa kan utföra HLR med bröstkompressioner.

I två studier, varav den ena utfördes i Sverige och den andra i Storbritannien, jämförde forskarna nödfall där personer som bevittnat dessa antingen utfört hjärt-lungräddning med enbart bröstkompressioner eller HLR med mun-mot-mun-metoden. I bägge dessa studier fann man att det räcker gott med att enbart utföra bröstkompressioner och att mun-mot-mun-metoden inte är nödvändig. En anledning till detta kan vara att personer som använder sig av såväl bröstkompressioner som andas in i den drabbades mun ofta upphör med bröstkompressionerna medan de fokuserar på andningen. För att få praktisk erfarenhet av att utföra bröstkompressioner, och lära dig att utföra dessa på rätt sätt, bör du gå en HLR-utbildning i Göteborg.

Rädda medmänniskor efter HLR-utbildning i Göteborg

I de fall då den drabbade är ett barn, en tonåring eller en äldre person är det fortfarande rekommenderat att hjärt-lungräddningen inkluderar mun-mot-mun-metoden. Anledningen till detta är att dessa patientgrupper kan ha drabbats av andningsobstruktion snarare än hjärtstopp. Därför lär sig ambulanspersonal och annan medicinsk personal fortfarande denna äldre metod för HLR och använder den på regelbunden basis. Även mun-mot-mun-metoden är naturligtvis en metod för hjärt-lungräddning som du kan få lära dig under en HLR-utbildning i Göteborg vilket du kan läsa mer om på hlrutbildninggöteborg.se.

I en amerikansk studie fann man att personer som bevittnade en person drabbas av hjärtstopp gav hjärt-lungräddning i större utsträckning efter att de lokala myndigheterna främjat inlärningen av HLR. Andelen personer som hjälpte sina medmänniskor i nöd ökade från 28 procent till 40 procent. Även om denna siffra fortfarande är låg – i Sverige får närmare tre fjärdedelar av de drabbade HLR utförd av sina medmänniskor – är utvecklingen positiv. En fördel med att gå en HLR-utbildning i Göteborg är att du inte behöver tveka i en nödsituation, utan kan agera. På många platser tvekar personer som bevittnar andra få hjärtstopp att agera på grund av att de känner sig osäkra på hur man går tillväga.

Hur går en hårtransplantation till?

Hur går en hårtransplantation till?

Hår är en viktig del av vårt utseende och det är svårt att dölja saker man inte gillar med sitt hår eftersom det sitter mitt på huvudet. Både män och kvinnor oroar sig för sitt hår. Särskilt med åldern genomgår håret förändringar som man gärna skulle vilja ändra: Längden, formen och färgen. Vissa, särskilt män, drabbas också av håravfall och skallighet. Som lösning finns hårtransplantation! I den här texten förklarar vi hur det går till.

FUT eller FUE metoden

Som förberedning bokar du en tid hos en klinik för konsultation. Här går doktorn igenom med dig hur transplantationen går till, svarar på dina frågor och förbereder dig i allmänhet. Efter detta besök bokar du en tid för behandlingen. Självständigt kan du förbereda dig genom att läsa på och hålla dig i form.

När du kommer till kliniken på den dagen du har din behandling bokad börjar personalen med att rita hårlinjen på ditt huvud som riktlinjer för doktorerna. Personalen går ännu en gång igenom vad de ska göra och hur transplantationen går till. Därefter får du sätta dig en bekväm operationsstol. Personalen rengör huvudet och ger dig lugnande medicin. Själva hårtransplantationen görs under sedering och lokalbedövning. Håret som inte ska röras tejpas upp och håret som finns på områdena som ska transplanteras klipps. Själva transplantationen görs med den så kallade FUT-metoden: Områdena lokalbedövas och man tar en smal hudstrimma med hår från bakhuvudet. Såret sys ihop direkt och operationsteamet fortsätter att dela upp hudremsan under mikroskop till små transplantat om 1-4 hårstrån. Därefter fortsätter kirurgen fatt sätta lokalbedövning runt området där transplantationen ska utföras. Du ligger bekvämt under hela operationen och får lugnande medel då det behövs. Micro- och minitransplantaten sätts fast med en gång efter att ett litet hål gjorts i skalpen för transplantatet. Man kan också göra transplantationen med FUE-metoden: Man rakar ett område på bakhuvudet och därefter plockas hårsäckarna en efter en med ett speciellt instrument och inspekteras under mikroskop. Dessa transplanteras senare.

Stamcellsbehandling

Både FUT- och FUE-metoden är tidskrävande och kräver stor noggrannhet. När sista transplantatet är på plats rengörs skalpen noggrant innan det görs eventuella korrigeringar. Hos vissa kliniker erbjuds en stamcellsbehandling efter transplantationen. Det har visat sig ha gynnsam effekt på hårutväxt som förutom att det hämmar håravfall kan multiplicera antalet hår i befintliga hårsäckar och även återaktivera svaga hårsäckar så att de börjar producera hår. Man brukar rekommendera 4-6 behandlingar för ett bra resultat.

Att tänka på vid köp av cykelhjul

De hjul som sitter på din cykel är som bekant det som får din cykel att röra sig framåt. De är också den enda del av din cykel som har kontakt med marken när du cyklar, vilket gör att de även har en stor inverkan på hur du upplever din cykeltur. Även om drivlinan står för kraftöverföringen, och även ramen påverkar upplevelsen, är hjulen den del av din cykel där du först känner vibrationen från vägen. Genom att köpa rätt par hjul för ditt sätt att cykla säkerställer du att din prestationsförmåga är vad den borde vara.

Att uppgradera cykelns hjul är populärt bland racercyklister eftersom det ger fördelar för prestandan. Du kan genom att uppgradera hjulen nå högre hastigheter, få bättre kontroll över din cykel och dessutom få andra fördelar såsom förbättrad aerodynamik, minskad vikt, längre hållbarhet och en trevligare upplevelse överlag. Innan du köper ett par nya hjul bör du dock ta hänsyn till vissa faktorer.

Så känner du igen ett par bra cykelhjul

En bra uppsättning hjul har en hög hållbarhet och gör att du känner dig säker när du bromsar. De är också styva för en mer effektiv kraftöverföring samtidigt som de har en låg vikt. När du ska välja hjul bör ditt val göras utifrån hjulens tilltänkta syfte. Detta då det är väldigt svårt att hitta ett par hjul som har alla dessa egenskaper. Vissa hjul har ett större fokus på en låg vikt, vilket gör dem mer användbara när du ska cykla i uppförsbacke, medan andra hjul är framtagna för att vara snabba i tävlingsförhållanden. Den senare hjultypen lägger större vikt vid styvhet och aerodynamik. Tänk på att om du har en elcykel kan det behövas speciella hjul, rådfråga därför innan du köper tillbehör till din elcykel.

Hjul som inte är framtagna för hög prestanda har andra egenskaper som gör de mer lämpliga för användning till vardags eller för träning. En bromsyta av aluminium ger högre prestanda i olika väderförhållanden jämfört med kolfiber. Ett större antal ekrar ger ett mer hållbart däck, medan en bredare fälg är en bra egenskap för dig som vill ha stora däck. Vissa uppsättningar hjul är framtagna för tyngre cyklister och har ofta 32 eller till och med upp till 36 ekrar, men kan samtidigt väga närmare 2 kg.

Det lönar sig att välja PPM-fonder

Det lönar sig att välja PPM-fonder

Under förra året var värdeutvecklingen på de 5,8 miljoner pensionsspararnas PPM-konton 11,6 procent. Den genomsnittliga värdeutvecklingen var högre för de sparare som hade sitt kapital placerat i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa (13,9 procent), jämfört med de pensionssparare som förvaltade en portfölj med egenvalda fonder (9,5 procent).

Med detta sagt lyckas många sparare med egen fondportfölj åstadkomma en högre värdeutveckling än “AP7-soffan”. Den lägre siffran för pensionssparare med egenvalda fonder kan kopplas till den större spridningen avseende värdeutveckling bland dessa sparare, en spridning som är oundviklig när du som sparare har ett smörgåsbord med drygt 800 PPM-fonder att välja mellan.

Aktiva sparare har större kontobehållning

Det genomsnittliga kapitalet på svenskarnas PPM-konton uppgick 2016 till 148 200 kronor, vilket var 11 600 kronor mer än 2015. Ett faktum som stödjer ovanstående hypotes angående värdeutvecklingen på aktiva sparares premiepensionskonton (sparare med egen portfölj) och passiva sparares konton (de som sitter i AP7-soffan), är att den genomsnittliga kontobehållningen på de konton som tillhör pensionssparare som själva valt fonder var 210 000 kronor.

Det innebär nämligen att pensionssparare med egen portfölj har drygt 41,7 procent mer kapital på sina PPM-konton än de sparare som inte har gjort ett aktivt val. Det är en tydlig indikator på att den genomsnittlige spararen med egen fondportfölj historiskt sett har åstadkommit en signifikant högre avkastning än det statliga förvaltningsalternativet.

Maximera avkastningen med hjälp av extern förvaltare

Förvaltningsbolaget Advisor PPM är en av de aktörer som över tid har åstadkommit en högre avkastning än såväl AP7 Såfa som den genomsnittliga PPM-spararen. Genom att anlita Advisor får du den professionella hjälp med att förvalta ditt PPM-kapital som så många av oss är i behov av.

Förra året uppgick den genomsnittliga utbetalningen av premiepension till blott 480 kronor per månad. även om den högsta utbetalningen låg på hela 4 181 kronor per månad. Du som idag har ett antal år kvar till pensionsåldern kommer dock vara beroende av en hög premiepension i större utsträckning än dagens pensionärer. Därför bör du anlita en extern förvaltare som Advisor, och ge dig själv goda möjlighet till en hög avkastning.

Cykelsadeln – en osjungen hjälte bland cykelns komponenter

Cykelsadeln - en osjungen hjälte bland cykelns komponenter

Cykelsadeln är ofta den del av cykeln som de flesta cyklister som upplever obehag klagar på. Sadeln bär också halva din kroppsvikt och är en cykelkomponent med ett relativt högt slitage. När du tappar cykeln i marken kan sadeln ofta ta stryk, liksom när din svettiga rumpa under flera timmar glider fram och tillbaka på den. Precis som cykelskor är sadeln en komponent som har en individuell passform och därför måste provas ut för att du ska hitta rätt storlek. Här går vi igenom de olika delar som tillsammans utgör en cykelsadel.

Sadelns form

Cykelsadelns form kan variera för att passa olika kroppstyper och användningsområden. Sittbenen på kvinnor har ofta ett större mellanrum än mäns sittben, vilket är anledningen till att damsadlar är bredare. En cykelsadel som är för bred kommer oavsett ditt kön ge upphov till skavsår, medan en för smal sadel kommer få dig att känna som om du sitter på ett räcke. Även sadlarnas profil kan variera mellan olika modeller. Vissa är plattare när du betraktar dem framifrån, medan andra har en distinkt kurva och är lite rundare.

Sadelns skal och vaddering

En cykelsadel har ett hårt yttre skal som är tillverkat av plast, vanligtvis nylon. Ibland kan sadeln även vara gjord av en blandning mellan kolfiber och plast, medan vissa sportigare sadlar är gjorda helt och hållet i kolfiber. Skalet avgör hur mycket sadeln flexar och ger efter när din kroppsvikt tynger ner den. På senare år har många tillverkare börjat ta fram cykelsadlar med hål i för att öka din komfort.

Vadderingen är det som gör sadeln bekväm att sitta på. Ofta används någon form av skumplast för stoppningen. Ibland kan olika sorters stoppning användas i en och samma cykelsadel för att ge extra komfort på de delar av sadeln som utsätts för mest tryck från dig som cyklist. Oavsett om vadderingen är gjord av skumplast eller någon form av gel gjuts stoppningen in i skalet, i den täthet och tjocklek som respektive modell kräver. Det är dock värt att notera att mer stoppning inte per automatik innebär en ökad komfort.

Very Important Person på ett casino – här är vad du missar!

Ingen har nog missat att det finns casinon online. Man kan inte titta på TV utan att minst se tre olika reklamer. Alla casinon försöker locka kunderna att spela hos dem. De erbjuder bland annat bonusar och free spins. De gör även reklam med möjligheten att bli VIP kund i casinot. Men vad innebär det ens? Det förklarar vi här!

Very Important Person på ett casino – här är vad du missar!

Vad är VIP casino?

Casino VIP är ett sorts lojalitetsprogramm som ska fungera som en belöning för lojala spelare. Lojala spelare är de som under en lång tid har spelat på casinot och (naturligtvis) även satsar pengar. I vissa casinon blir man till VIP kund genom att samla poäng och dessa poäng får man genom att satsa pengar. En sak har alla casinon i alla fall gemensamt: För att bli VIP kund på casino måste man ge någon sorts motprestation, till exempel att spela och satsa pengar ofta och regelbundet.

Fördelarna man får är olika beroende på var man spelar. Oftast är det dock villkoren för spelandet, bonusar och belöningar som förändras. En VIP-spelare kan till exempel få högre belöningspoäng eller högre bonusar. Det är även vanligt att ge casino VIP kunderna gratis free spins, något som normalt bara ges till nya kunder. Hos vissa casinon kan det även vara så att kundservicen är bättre om man är VIP och att uttagen av vinsten sker snabbare.

Higrollers satsar mycket

Erbjudanet om VIP casino riktar sig oftast till så kallade ”highrollers”. De är spelare som har stora ekonomiska resurser och därför kan spela med mycket pengar. Naturligtvis är casinon intresserade av att ha dem som trogna kunder och försöker locka dem med VIP erbjudande. Dessa erbjudande som riktar sig mot highrollers karakteriseras av att det krävs en stor summa för att få ta del av dem. Allt för att försäkra att det bara är de med resurser som nappar.

Dock så kan casinon vara lite luriga. Ibland finns det gränser för hur stor en vinst kan bli. Eller hur mycket man kan sätta in. Trots detta så finns det många möjligheter i nätcasinon att satsa och vinna stort!

Kosttillskott för muskelbyggaren

Beta-alanin är en aminosyra som när den kombineras med histadin, en annan aminosyra, bildar karnosin. Forskning på området visar att muskler med högre halter av karnosin har mer styrka och en ökad uthållighet. Karnosin kan du tillföra kroppen genom att ta kosttillskott med detta ämne. Den effekt du då får är att musklernas fibrer kan kontrahera med en större kraft, och under en längre tid, utan att tröttas ut.

Kosttillskott för muskelbyggaren

Flera studier visar tränande personer som tar beta-alanin får mer kraft och styrka i musklerna. I en studie fann man att de deltagare som tog beta-alanin och kreatin la på sig mer muskelmassa och förlorade mer kroppsfett än de deltagare som enbart tog kreatin. För bästa effekt bör du ta 1-2 gram beta-alanin eller karnosin i form av kosttillskott direkt före och efter varje träningspass, i en shake med kreatin. På vilodagar kan du med fördel ta 2 gram beta-alanin eller karnosin i samband med frukost, i en shake med kreatin.

Kosttillskott som omvandlar aminosyra till kväveoxid

Kväveoxid är en molekyl som förekommer naturligt i kroppen och fyller flera olika funktioner. Den funktion som kroppsbyggare är mest intresserade av, är kväveoxidens förmåga att vidga blodkärlen. Detta då det möjliggör ett ökat blodflöde till musklerna och ett större upptag av syre, näringsämnen, vatten och anabola hormoner. Blod består till största delen av vatten.

Kväveoxid kan ge dig mer energi under träningspasset, en bättre pump i musklerna, samt hjälpa musklerna att återhämta sig snabbare och växa efter träningen. De kosttillskott som innehåller kväveoxid förser inte din kropp direkt med kväveoxid, utan snarare aminosyran arginin. Arginin omvandlas sedan av kroppen till kväveoxid. Forskning visar att de personer som tar kosttillskott med arginin får en ökad muskelstyrka och muskeltillväxt, samt minskar andelen kroppsfett.

Den bästa effekten får du genom att ta ett kosttillskott som innehåller 3-5 gram L-arginin. Om ditt kosttillskott även innehåller citrullin, ginseng och pycnogenol, underlättar dessa ämnen för arginin att öka kväveoxidhalten i din kropp. Du bör ta tillskottet före frukost, inom 30 till 60 minuter före träningspasset, direkt efter träningen samt cirka 30 till 60 minuter innan du går och lägger dig på kvällen. Ta tillskottet tillsammans med mat och kombinera gärna med 500-1 000 mg C-vitamin för förhöjd effekt.

Få mer för din insättning

Idag har de flesta casinon kampanjer med lukrativa casinobonusar. Trots att dessa bonusar är kopplade till villkor av olika slag flockas spelarna som hajar kring de bästa bonusarna. Casinosajterna har infört vissa begränsningarna vad gäller hur de gratispengar som delas ut kan användas. En av de vanligaste begränsningarna är att bonusen gäller upp till ett visst belopp. Om det inte fanns något tak för hur stora belopp man kunde få bonus på skulle casinot riskera att förlora mycket pengar. Tack vare de villkor som gäller för bonusarna får spelarna fortfarande ut mesta möjliga av bonuskampanjerna, samtidigt som casinobranschen skyddas från missbruk av bonusarna, det kan också vara en bra idé att välja svenska nätcasinon som ligger inom EU.

Det finns två slags bonusar som är vanligare än andra: insättningsbonusar och bonusar utan krav på insättning. Bägge dessa varianter har vanligtvis vissa krav som du måste uppfylla. När du har uppfyllt bonusens omsättningskrav, det vill säga omsatt ett visst belopp eller har omsatt bonusbeloppet ett visst antal gånger, kan du ta ut de vinster du har gjort från ditt spelkonto. Innan du har uppfyllt omsättningskravet kommer det dock inte vara möjligt att överföra pengar från spelkontot till ditt bankkonto. Det är dock ett litet pris att betala sett till bonusens uppsida!

Insättningsbonus

Insättningsbonusen kallas den casinobonus som en casinosajt kan ge dig som tack för att du registrerar dig på sajten.För att ta del av bonusen behöver du öppna ett spelkonto på sajten och sätta in en del av dina egna pengar på det. Om du gör detta kommer du belönas med bonuspengar. Hur mycket pengar du får i bonus beror helt och hållet på hur många procent insättningsbonusen ligger på, samt hur mycket pengar du sätter in på ditt spelkonto. Vanligtvis finns det såväl en övre som en nedre gräns för hur stor insättning du behöver/får göra för att ta del av kampanjen. Det kan till exempel vara så att du måste sätta in minst 100 kronor och att bonusen gäller upp till ett visst belopp, exempelvis 1 000 kronor.

Bonus utan krav på insättning

I praktiken erbjuder casinot dig gratis pengar, och allt du behöver göra för att acceptera erbjudandet är att bli medlem hos dem. Du behöver inte ens göra en insättning med dina egna pengar, utan huset ger dig utan kostnad pengar att spela för. Om du skulle vinna när du spelar med husets pengar låter de dig i de flesta fall behålla pengarna, förutsatt att du har uppfyllt omsättningskravet för casinobonusen.

Nyfiken på att spela online?

Spela online

Det är inte svårt att förstå varför det är så många som spelar på casinon. Det finns lika många anledningar som spelare. Den största är nog spänningen den ger, men naturligtvis spelar möjligheten till vinst också en roll. Om man aldrig har spelat innan kan det verka komplicerat och svårt. Vad ska man ens spela? För att hjälpa listar vi här fem populära spel. Det krävs inte mycket för att snabbt börja spela online.

Craps

I Craps satsar man pengar på vilket nummer två tärningar kommer att kasta. Så enkelt kan det vara att spela på casino! Man spelar craps runt ett bord. På bordet slås tärningarna och man satsar genom att placera en bricka man lägger på markeringarna på bordet. Tillsammans med de andra spelarna står man sedan runt bordet och väntar in resultatet.

Poker

Poker är något som inte bara spelas hemma, även i casinon anordnas spel och turneringar. Poker kräver mycket övning. Man måste kunna reglerna och kombinationerna i sömnen och dessutom vara bra på att bluffa. Dessutom finns det olika former av spelet. För att bli bra på poker är det bara att börja spela för att samla erfarenheter. Det är taktiken för att kunna vinna.

Roulette

Roulette är ett av de mest klassiska spelen och har funnit med casinon sedan deras popularitet börjat växa. Spelet består av en snurrande skiva med nummer och en kula som börjar röra sig med skivan tills den stannar vid ett tal. Spelarna ska satsa pengar på vilket tal det blir.

Black Jack

Tillsammans med Roulette är detta nog ett av de mest klassiska spelen. Black Jack är även väldigt populärt inom casino tack vare att det är så enkelt och inte kräver mycket av spelaren. Spelet går ut på att komma så nära 21 som möjligt, men absolut inte över. Då blir man ”tjock”. Man spelar med spelkort. Alla är värda 10 förutom ess om är värt 11 eller 1.

Spelautomater

När man tänker casino tänker man direkt på spelautomater, eller slotmachines som de kallas. Utan deras ljud och blinkande är ett casino inget casino. Spelautomater bestäms av en slumpgenerator. De kan ge ut vinster i alla storlekar och har man tur får man tag i den stora Jackpoten.

Smarta råd

Det finns tips och råd för alla typer av casinospel, så även för keno. Precis som i kortspel och andra former av spel finns det vissa saker du kan göra för att få en liten fördel, eller åtminstone förbättra dina chanser att vinna, när du spelar. När du spelar keno på nätet kan du följa nedanstående råd för att förbättra spelupplevelsen och få ut det mesta av dina spel.

  1. Den första regeln för alla former av casinospel, inte bara keno, är att du aldrig någonsin ska spela för pengar som du inte gärna förlorar. Du ska bara spela för extra pengar som du inte har öronmärkt för något annat ändamål. Om du har sparat ihop lite pengar som du kan spendera på casinospel är det dessa du ska underhålla dig med på onlinecasinon. Det är aldrig en bra idé att spendera pengar som är tänkta att gå till att betala räkningar eller andra viktiga saker på spel.
  2. Riktiga kenomaskiner har generellt sett en utbetalningsgrad på cirka 60 till 70 procent, vilket är lågt jämfört med andra maskiners utbetalningsgrad. Genom att spela keno på nätet kan du dock få en jämnare utbetalningsgrad, vilket gör att det är där du borde spela.
  3. När du spelar keno kommer du oftast vinna mindre och oftare än om du spelar andra spel, om du inte har turen att vinna en jackpott. Andra casinospel såsom blackjack, roulette och poker ger vanligtvis högre vinster. Det går dock inte att bortse från det faktum att keno är ett riktigt roligt spel, och genom att vinna flera mindre vinster kan du få ihop en skaplig summa ändå (många bäckar små…)!
  4. Vårt fjärde tips gäller oavsett om du spelar keno eller något annat lotterispel, som till exempel lotto, och går ut på att alltid välja samma nummer varje gång du spelar. Det är svårt att förklara varför, men många spelare tror att du genom att konsekvent välja samma nummer gång på gång har en större chans att förr eller senare pricka in den rätta raden. Om inte annat vore det ju väldigt surt om du någon gång valde helt andra nummer och en rad med dina favoritnummer skulle vara vinnande!

Sida 1 av 3